CÔNG TY TNHH MTV TỔ CHỨC SỰ KIỆN ÁNH SÁNG TÂM MINH

  • Mã số doanh nghiệp: 0402177208
  • Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Địa chỉ: 09 Vân Đồn, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động