CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ KV-T

  • Mã số doanh nghiệp: 0402211145
  • Ngành nghề chính: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
  • Địa chỉ trụ sở: 21 Vân Đồn, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động