CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ TÀU BIỂN HƯNG TRẦN

  • Mã số doanh nghiệp: 0401761918
  • Ngành nghề chính: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
  • Địa chỉ trụ sở: 26 Hoàng Sỹ Khải, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động