CÔNG TY TNHH MTV INTERNATIONAL DIAMOND ENTERTAINMENT

  • Mã số doanh nghiệp: 0401915815
  • Ngành nghề chính: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
  • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Golden Bay, 01 Lê Văn Duyệt, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động