CÔNG TY TNHH MTV HERALAND

  • Mã số doanh nghiệp: 0402007319
  • Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Địa chỉ trụ sở: 12 An Trung 3, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động