CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST TẠI ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0310891532-002
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH LƯU
357 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam