CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KDDV MẶT TRỜI

  • Mã số doanh nghiệp: 0402225620
  • Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở
  • Địa chỉ trụ sở: Số 5 An Hải 8, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động