CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN & XD TÚ MINH AN
Mã số doanh nghiệp 0401544247
Ngành nghề chính Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Địa chỉ trụ sở K43/11 Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam