CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN AN LẠC
Mã số thuế: 0313483845-001
Người đại diện: LÊ MINH QUÝ
Tổ 130 Trà Lộ, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam