CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIAO NHẬN VẬN TẢI WATARU
Mã số doanh nghiệp 0402228942
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Địa chỉ trụ sở 62 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam