CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO ÂN PHÁT
Mã số doanh nghiệp 0401590701
Ngành nghề chính Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Địa chỉ trụ sở 02 Đường Vân Đồn, Khu Âu Thuyền Thọ Quang, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam