CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH – TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 3702421188-001
Người đại diện: Nguyễn Viết Hùng
28 Thái Phiên, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam