CÔNG TY TNHH KIMBAY SHIPPING

  • Mã số doanh nghiệp: 0402186770
  • Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Địa chỉ trụ sở: 217 Dương Đình Nghệ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động