CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FINTAX

  • Mã số doanh nghiệp: 0402183610
  • Ngành nghề chính: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
  • Địa chỉ: 88 Hoàng Quốc Việt, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động