Công ty TNHH Hòa Thịnh Đạt

  • Mã số doanh nghiệp: 0401381200
  • Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Địa chỉ trụ sở: Lô 09-B2.7 Hoàng Sa, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động