CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN SẮC MÀU CHUYÊN NGHIỆP

  • Mã số doanh nghiệp: 0402026375
  • Ngành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Địa chỉ trụ sở: 17 An Mỹ 2, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam