CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG

  • Mã số doanh nghiệp: 0400426113
  • Ngành nghề chính: Thu gom rác thải không độc hại
  • Địa chỉ trụ sở: 26 Phan Huy Thực, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động