CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TÂN PHÚ HƯNG

  • Mã số doanh nghiệp: 0401811502
  • Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Địa chỉ trụ sở: 148 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động