CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ QUỐC TẾ CLOVER
Mã số doanh nghiệp 0402230518
Ngành nghề chính Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Địa chỉ trụ sở Tầng 12, 80 Đông Kinh Nghĩa Thục, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam