CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG BẮC TRUNG NAM

  • Mã số doanh nghiệp: 0402184685
  • Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Địa chỉ: 14 Mỹ Khê 1, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động