CÔNG TY TNHH CMIC SHIFTZERO VIỆT NAM

  • Mã số doanh nghiệp: 0401692774
  • Ngành nghề chính: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  • Địa chỉ trụ sở: 421 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động