CÔNG TY TNHH ASIA TRADE SERVICES – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

  • Mã số doanh nghiệp: 0109907406-001
  • Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Địa chỉ: Tầng 1 Căn nhà C2 Lô 10 đường Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động