CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH QUỐC TẾ TRUNG QUỐC VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0104506062-002
Người đại diện: LÂM TRÀ LĨNH
Số 58 Bàu Làng, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam