CÔNG TY CỔ PHẦN VN ONE – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

  • Mã số doanh nghiệp: 0315206678-002
  • Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
  • Địa chỉ trụ sở: Lô 5-B2.1 Đường Lý Thánh Tông, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động