CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẮC TRUNG NAM

  • Mã số doanh nghiệp: 0103808399
  • Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Địa chỉ trụ sở: Lô C2-1, C2-2, KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động