CÔNG TY CỔ PHẦN ONSTOCKS

  • Mã số doanh nghiệp: 0402222041
  • Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Địa chỉ trụ sở: Toà nhà Vietnam Innovation Hub, 179 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động