Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Nam Trung Việt

  • Mã số doanh nghiệp: 0401757943
  • Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Địa chỉ trụ sở: 43 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động