CÔNG TY CỔ PHẦN DELTAX ROBOTICS

  • Mã số doanh nghiệp: 0402220968
  • Ngành nghề chính: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số: 191, tờ bản đồ: 93, Khu A2, Khu Dân Cư An Viên, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động