CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUỐC THẮNG
Mã số doanh nghiệp 0400544974
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Địa chỉ trụ sở 49 An Cư 7, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam