CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VƯƠNG NHÂN
Mã số doanh nghiệp 0401804061
Ngành nghề chính Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Địa chỉ trụ sở 20 Trần Duy Chiến, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam