CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM ĐẠI PHÁT

  • Mã số doanh nghiệp: 0401993637
  • Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • Địa chỉ trụ sở: K54/3 Lê Văn Thứ, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động