CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN TRÀ ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0401429780
Người đại diện: NGUYỄN HỮU LUẬN
256 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam