CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THẢO DƯƠNG
Mã số doanh nghiệp 0401914120
Ngành nghề chính Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Địa chỉ trụ sở 702 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam