Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Texas Việt Nam

  • Mã số doanh nghiệp: 0402193249
  • Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở
  • Địa chỉ trụ sở: 42A Lâm Hoành, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động