CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0401443030
Người đại diện: ĐINH THẠCH HUYỀN CHIÊU
85 Duy Tân, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam