CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ METALIFE

  • Mã số doanh nghiệp: 0402216961
  • Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Địa chỉ trụ sở: 26 Phan Huy Thực, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động