CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI BTC

  • Mã số doanh nghiệp: 0402225765
  • Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
  • Địa chỉ trụ sở: 26 Phan Huy Thực, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động