City Hostel Da Nang

114 Yên Bái, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000
093 561 30 18