CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DU LỊCH TRIPMORE VIỆT NAM
Mã số doanh nghiệp 0110688036-001
Ngành nghề chính Đại lý du lịch
Địa chỉ trụ sở Số 50 Phạm Tu, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam