CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẠNH GIA PHH

  • Mã số doanh nghiệp: 0202224115-001
  • Ngành nghề chính: Khai thác thuỷ sản biển
  • Địa chỉ trụ sở: 15 Võ Duy Ninh, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động