CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẠM GIA NT

  • Mã số doanh nghiệp: 0700877364-003
  • Ngành nghề chính: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
  • Địa chỉ trụ sở: 299 Lê Tấn Trung, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng