CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – CÔNG TY TNHH 100DORI TOUR

  • Mã số doanh nghiệp: 0110042676-001
  • Ngành nghề chính: Điều hành tua du lịch
  • Địa chỉ: Lô 818 phân khu B2-3, khu tái định cư số 7 thuộc vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng