CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN NATURE HOSPITALITY

  • Mã số doanh nghiệp: 0110221629-001
  • Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Địa chỉ: Số 07 đường Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động