CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO RUN TOGETHER

  • Mã số doanh nghiệp: 1801723972-003
  • Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Địa chỉ: Tòa nhà ONUS Hotels & offices, 26 Phan Huy Thực, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng