CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾP VẬN QUỐC GIA

  • Mã số doanh nghiệp: 0315612045-001
  • Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Địa chỉ trụ sở: 149 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động