CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÀO THẾ KIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

  • Mã số doanh nghiệp: 0109382117-001
  • Ngành nghề chính: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Địa chỉ: 87 Nguyễn Văn Thoại, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động