CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CK FRESH TẠI ĐÀ NẴNG

  • Mã số doanh nghiệp: 4001191770-001
  • Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Địa chỉ: Thửa đất số 21 + 22, tờ bản đồ số 48, đường Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động