CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH CAESAR VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mã số doanh nghiệp 3600253375-003
Ngành nghề chính Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Địa chỉ trụ sở Lô 57C (phần 1), Đường số 6, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam