CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ KIM LIÊN TẠI ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0102683524-002
Người đại diện: HUỲNH THỊ PHƯỢNG
Phòng 603, Tầng 6, Tòa nhà Thành Lợi Building, Số 249 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam