CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHƯƠNG TRANG – SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0308213353-001
Người đại diện: CAO THÁI HÙNG
Tầng 2, Tòa nhà Danang Plaza, 16- Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam